اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

معینیت امورجوانان ، زمینه قرضه برای جوانان را فراهم کرد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر26 سرطان
داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز تفاهمنامه همکاری را با شرکت اکسچنجرزون ، امضا کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمراسم امضای این تفاهمنامه درحالیکه لیلا سامانی مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ درامور روابط عامه نیزحضورداشت ، معین امورجوانان خاطرنشان ساخت که به اساس این تفاهمنامه شرکت اکسچنجرزون، برای جوان نیازمند به خاطرپیشبرد تحصیل و ایجاد شغل و کار،  قرضه میدهد.
داکترسادات ازجوانان نیازمند خواست که با استفاده ازاین فرصت که ازطریق معینیت امورجوان به همکاری شرکت مذکورفراهم شده است ، دروضعیت زنده گی شان تغییر مثبت را به بارآورند.
همچنان معین امورجوانان دررابطه به برنامه های آن اداره به خاطربهبود وضعیت زنده گی جوانان معلومات داد.
همینگونه دراین مراسم محمد ظریف امین یار مسول شرکت اکسچنجرزون ، دررابطه به چگونگی فعالیت آن نهاد معلومات داده گفت که آن شرکت  جوانان نیازمند را به اساس ضرورت آنها به خاطرپیشبرد تحصیل و ایجاد شغل و یا کار ، قرضه میدهد .
وی  افزود که  قرضه های درازمدت و کوتاه مدت برای آن جوانانی داده میشود که بعد ازمدت معین توان پرداخت دوباره آن را به شرکت داشته باشند.
اوخاطرنشان ساخت که شرکت اکسچنجرزون ، برنامه های آموزشی نیزبرای جوانان برگزار میکند که جوانان را قادرخواهد ساخت که چگونه ازپول شان به خاطرایجاد کارو شغل استفاده کنند. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی