اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

ستاره ازآسمان عرفان معرفت کشور افول کرد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر/ 26/ سرطان
این مرد عارف ، شاعر ، بیدل شناس و محقق عرصه عرفان ومعرفت عبدالعزیز مهجوراست که به جاویدانگی پیوست .
درکشور بحران زدۀ من زمانی ازاربابان سخن شعر و ادب عرفان ومعرفت یاد میگردد که به حق می پیوندد آنگه همه دنبال ظهور و افول کوکب عمر او میشوند تا ثبت جریده زمانش کنند.
مهجور ، دورافتاده از نظر درباره مشعلدار مکتب بیدل در کشور بود دکتورشمس الحق آریان فر شاعر نویسنده و محقق درپیوند به مرگ این مرد بزرگ به خبرنگارآژانس باختر گفت:" استاد عبدالعزیز مهجور ، شاعر ، بیدل شناس ، عارف ومحقق عرصه عرفان و معرفت درکشور ماست ."
استادمهجور، درمکتب بیدل بارور شد و پیش از 50 سال عاشقانه درکنار پدر محمد عبدالحمید اسیرقندی آغا مکتب داربیدل و عرس ابوالمعانی بود آثار فراوانی چون من و بیدل ، بیدل وحافظ  ، شرح نکات بیدل ، درتحلیل وتفسیر بیدل نگاشته است.
مهمترین کار استادمهجور شرح بیدل است که اثریست استثنایی و در ایران و هندو تاجکستان تاهنوز کاری به این عظمت انجام نیافته است .
مهجوردرمیان نخبه گان فرهنگ، عارف توانا پنداشته می شود که بعداز مرگ پدر نگذاشت چراغ خانه بیدل خاموش گردد.
محمد افسر رهبین ، شاعر و نویسنده شهیر کشور دراین باب گفت .
عبدالعزیز مهجور به عنوان چراغدار مکتب خانه بیدل به ویژه پس از پدرخویش روانشاد عبدالحمید اسیر قندی آغا درپاسداری و گسترش ارزشهای انسانی اندیشۀ بیدل کارو تلاش فراوان انجام داد.
به گفته رهبین مهجور به حیث وارث حلقه بیدل درافغانستان همه ساله عرس بیدل را راه اندازی کرد و درتداوم این رسم خجسته درکشور نقش ارزشمند داشته است.
رهبین افزودکه روانشاد عزیر مهجور بیگمان از غنیمت های ما درگستره بیدل شناسی بود و جامعه فرهنگی افغانستان کارو تلاش های اورا درزمینه بیدل شناسی هماره به یاد خواهد داشت.
به همین ترتیب فیض الله محتاج نویسنده و بیدل شناس گفت که محمد عبدالحمید اسیر پرچم وار مکتب معرفت وعرفان درافغانستان بود بعداز درگذشت محمد عبدالحمید اسیر شخصی که داعیه هدایت وپیشوای اهل سلوک را بدوش گرفت زنده یاد عبدالعزیز مهجور بود.
به گفته وی عبدالعزیز مهجور درکمتر از یک قرن گذشته درکاشانه فقیرانه خود مریدان بسیاری را به مکتب معرفت دعوت و از آشیانه برفیض اش درمکتب بیدل صاحب معرفت گردیدند.
اوبا درگذشت زنده یاد محمد عبدالحمید اسیر آخرین داعیه دار مکتب بیدل درکشور بودازهمین سبب وفات او ضایعه بسا بزرگ برای مکتب اهل سلوک و معرفت میباشد .
عبدالعزیز مهجور درسال 1324 درولایت قندهار تولد شد و تحصیلات عالی را در پوهنځی ساینس پوهنتون کابل  به پایان رسانید و حدود سه دهه درسمت های مختلف دولتی کار کرد . ازاستاد آثار فراوان به جا مانده است محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه پیام های تسلیت به مناسبت وفات او فرستاده اند او دیروز به عمر 72 سالگی وفات کرد. ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی