مطالب مرتبط:

حاجى قدير: ۷۰ فيصد منطقۀ توره بوره در تصرف گروه داعش است

مطالب اخیر