اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 حمل , 1397

عطا از متحد ارگ تا منتقد بی پروا!

به گزارش افغان خبر،

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، دو و نیم سال زمان کافی بود که افغانستان به دست رهبری ضعیف که در فریب افکار عمومی به قدرت رسید به روطه سقوط و تباهی کشیده شود و فضایی سیاسی چنان به تنگ بیاید که حتی رهبران قدرتمند جهادی برای بقای دست به تقلا بزنند و به مانند گذشته یا در رودروی یکدیگر قرار بگیرند و یا در اتحاد های اجباری در کنار هم.

در میان چهره های مخالفی که از قدرت به دور مانده اند، عطا محمد نور که به امپراتور بلخ معروف می باشد از منتقدان تند اشرف غنی بوده و هست که با پشت کردن به متحد سیاسی خود تلاش کرد در معامله با ارگ به امتیازهای کلان دست یابد.

هرچند در برابر موج انتقادها و تشکیل ایتلاف میان رهبران احزاب جمعیت، جنبش و وحدت در برابر حکومت وحدت ملی، اشرف غنی با سخنانی نرم سعی کرد به انتقادها، پاسخ دهد اما تازه ترین سخنان والی بلخ که به رییس جمهور و ارگ تاخت، نشان می دهد که تکیه بر پشتوانه ای قومی کرده است.

عطا محمد با بیان اینکه به جای افراد شایسته در نهادهای امنتیی " دزد، وطن فروش و خاین" استخدام شده که از قرارداد و حقوق سربازان دزدی می کنند به صورت تلویحی، رییس جمهور و مشاوران ارشد وی را "بی هویت" خواند.

چنین بی پروایی در نقد بلندپایه ترین مقام حکومت از سوی یک والی از آنجا نشات می گیرد که هر جناح و یا چهره سیاسی که قدرت خودنمایی در فضای هرج و مرج افغانستان را دارد از پشتوانه سیاسی قدرتمند داخلی و یا خارجی برخوردار است.

اینکه حکومت وحدت ملی انحصارطلب و دلیل اصلی اختلاف های قومیتی گسترده در کنار جنگ همه گیر افغانستان است بر کسی پوشیده نیست اما مقامی که یک و نیم دهه بر بلخ حکمرانی کرده با توسل به قدرت و نفوذ، هیچ گاه اجازه حضور والی دیگر را نداده است نمی تواند چنین رویکرد انتقادی بدون در نظر گرفتن سابقه خود داشته باشد.

از جانب دیگر موضع گیری وی نسبت به اتهام معاون اول ریاست جمهوری نکته مهم دیگر این سخنرانی در مزار شریف بوده که حکومت را متهم به سیاسی کردن پرونده می کند در حالی که چندی قبل در اتحاد با جنرال دوستم و محقق دست به تشکیل ایتلاف نجات در ترکیه زد.

عطا محمد نور با وجود شکست در معامله با ارگ تنها به ولایت بلخ رسید و در مقابل به عبدالله پشت کرد و سبب ایجاد اختلاف در رهبری جزب جمعیت شد اما نه می توان نقش وی را در جریان های سیاسی نادیده گرفت و نه به مانند دیگر مقام ها در گمانی به سر برد.

دوستم و عطا محمد نور طی دهه های گذشته از رقبای سرسخت و به عبارتی دشمن دیرینه برار رسیدن به حکمرانی شمال بوده اند اما با توجه به تغییرات سریع سیاسی و در روزگار انزوا راهی جز اتحاد با یکدیگر نداشته اند.

اشرف غنی با توجه به رویکرد سلطه جویانه که تمامی نهادهای کشور را در سیطره و شخصیت بی اعتمادی که به تمامی (جز گروه کوچک ارگ) مقام های حکومتی دارد اما در آخرین سخنرانی خود سعی کرد با موضع نرم به پاسخ سوال های خبرنگاران را بدهد و خود را مبرا از انحصارطلبی و براندازی اختلاف های قومی کند.

در حالی که رییس جمهور با تمامی توان سعی در حفظ مقام های ارگ در قدرت دارد و طی نشستی با رهبران معترضان کابل خود را تهی از صلاحیت برکناری اتمر عنوان کرد اما تاختن عطا محمد نور به وی و دزد خطاب کردن مقام های بلندپایه امنیتی با وجود اتهام های گسترده، اختیارات فراقانونی و خارج از صلاحیت یک والی را به رخ می کشد.

عطا محمد نور که زیر فشار حکومت کرزی در ولایت بلخ باقی ماند در دسیسه حکومت اشرف غنی همچنان از قدرتمندترین مقام های برحال افغانستان است، با هدف جانشینی ریاست اجرایی با شکست سخت مواجه شد اما دگر باره توانست به وزنه سیاسی مهم مخالف دولت بدل شود.

والی بلخ به عنوان یکی از سیاستمدارترین مقام افغانستان بدون استراتژی و حمایت قوی هیچ گاه چنین بی محابا به نقد از ریاست جمهوری نمی پردازد و باید در آینده دید که ایتلاف ها و جریان های سیاسی چه تغییراتی خواهند کرد.

کد (18)

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی