مطالب مرتبط:

داکترعبدالله عبدالله، مطالبات باشندگان بامیان را شنید

مطالب اخیر