مطالب مرتبط:

سیل در سروبی کابل، ده کشته و ده ها ناپدید

مطالب اخیر