مطالب مرتبط:

دکانداران مارکیت مهر آئین مبنی بر انتقال آنها به مکان دیگر از سوی مقام ولایت بلخ اعتراض کردند

مطالب اخیر