مطالب مرتبط:

جيمز متيس: ممکن ماموريت امريکا در افغانستان تغيير کند

مطالب اخیر