اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

افغانستان تعهدنامه کنوانسیون آروشا را امضا کرد

به گزارش افغان خبر،

سازمان جهانی گمرک، سیستم گمرگ افغانستان را مدرن سازی می کند.

تعهدنامه کنوانسیون آروشا، میان وزیر مالیه، سکرتر جنرال سازمان جهانی گمرک و مسوول انکشاف ظرفیت های این سازمان برای بهبود حکومتداری خوب و مدرن سازی گمرکات به امضا رسید.

قرار است افغانستان یک فرد مجرب را به حیث آتشه تخنیکی- گمرکی از بهر تحکیم بیشتر روابط با سازمان جهانی گمرکات به این سازمان معرفی شود.

با امضا این کنوانسیون، افغانستان در بخش های ده گانه رهبری و تعهد، چارچوب حقوقی، شفافیت، اتومات سازی، اصلاحات و مدرنیزاسیون، بررسی و تحقیق، طرز سلوک، مدیریت منابع بشری، فرهنگ اداری وارتباط مؤثر با سکتور خصوصی تعهدات خود را عملی سازد.

قابل ذکر است که کنوانسیون آروشا ابزار قانونی سازمان تجارت جهانی در رابطه با حکومتداری خوب، یکپارچگی در انجام وظایف و مبارزه با فساد می باشد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی