اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 میزان , 1396

شش فدراسیون ورزشی در ولایت اروزگان ایجاد گرديد

به گزارش افغان خبر، شش فدراسیون از سوی آمریت ورزشی در حضور هئیت مرکزی از کابل و برگزاری انتخابات در ولایت اروزگان به تازه گی ایجاد شد.

مشاهده در منبع اصلی