مطالب مرتبط:

ولسوالی ناوه ولایت هلمند به تصرف نیروهای امنیتی در آمد

مطالب اخیر