اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

باشنده گان پروان از کم کاری مقام های حکومت محلی شکايت میکنند

به گزارش افغان خبر، باشنده گان و شماری از اعضای شورای ولایتی پروان از آنچه کم کاری و بی توجهی والی این ولایت نسبت به مردم و ساخت زیر بنا های میخوانند سخت انتقاد دارند و می گویند والی پروان از زمان آغاز کارش به حیث والی در این ولایت هیچ کاری بنیادیی را انجام نداده و نیز برای کاهش فقر و بیکاری مردم پروان توجهی نکرده است.

مشاهده در منبع اصلی