مطالب مرتبط:

در عملیات هوایی ناتو ۲۵ جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند

مطالب اخیر