مطالب مرتبط:

وزیر انکشاف دهات: سروی «موثریت پروژه‌های انکشافی» شفافیت ایجاد می‌کند

مطالب اخیر