اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 13 حمل , 1397

تنازع برای بقا

به گزارش افغان خبر،

در کشوری همچون افغانستان نوین پس از حمله ی امریکا تاکنون یعنی از 14 سال گذشته تا امروز، که مرز مشخصی میان بدنه ی اصلی حکومت و ذی نفعان از تداوم قدرت به شکل کنونی با اپوزیسیون و به اصطلاح منتقدان به وضع موجود حاکمیت و سیاست وجود ندارد و افراد همچون مهره های شطرنج به سهولت و سرعت جابجا می شوند؛ اعتماد به شورای نجات اشتباه محض است!

به عبارت دیگر، اینکه سران شاخص و رهبران احزابی که هر کدام علیرغم ادعای مردمی و ملی بودن خود، موضع گیری های بسیار متضاد و متناقض و به اعتبار منافع شخصی داشته اند؛ مانع بزرگی بر سر خوشبین بودن به ایتلاف جدید به نام شورای نجات قرار می دهد.

هر یک از رهبران احزاب جمعیت، وحدت و جنبش که در دوره های سه گانه ی حکومت های پیشین، لغزش ها و اشتباهات فاحش مرتکب شده اند و گاه حتی رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند و پشت به مواضع پیشین و متحدان چندین ساله ی خود نموده اند؛ امتیازی برای متحدان حکومت مرکزی و بخصوص اشرف غنی و حکمتیار محسوب می شوند. لذا…

لذا می توان به صراحت مدعی شد که سست عنصری، خلف وعده ها، خیانت ها و خودی و بیگانه فروختن ها به منافع آنی و شخصی، دیگر اعتماد اعضای احزاب فوق الذکر و عامه ی مردم هزاره، ازبک و تاجیک را از محقق، دوستم و عطا محمد نور سلب کرده است و نمی توان انتظار معجزه از شورای نجاتی داشت که بیشتر به سراب و گرداب می نمایاند.

در واقع، آنچه که همواره به نفع رییس جمهور و قوم چنبره زده بر حکومت بوده است، همین عدم اتحاد و ناپایداری در مواضع و موریانه های نفاقی است که در میان احزاب بزرگ (و ذی حق در حکومت که متاسفانه در حاشیه قرار داده شده اند) غیر پشتون است.

با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند و دید این رقبای دیرینه که گاه دشمن قسم خورده و گاه دوست نان و نمک خورده ی یکدیگر بوده اند و اینک بخش بزرگی از احزاب بنام جمعیت، جنبش و وحدت و به تبع آن قومیت های تاجیک، ازبک و پشتون را زیر بیرق شورای نجات گردآورده اند می توانند بر تمام وسوسه های ارگ نشینان غلبه نمایند یا…

یا اینکه بار دیگر قصه ی پر غصه ی همان ایتلاف های چند روزه و امیدهای هنوز متولد نشده به گور رفته ی بزرگان غیر پشتون برای مشارکت و سهیم شدن مشروع در حکومت بدست اشرف غنی، حکمتیار، حنیف اتمر و استانکزی تکرار می شود؟

کد (8)

(Visited 16 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی