مطالب مرتبط:

ولسوالی ناوه ولایت هلمند به تصرف نیروهای امنیتی درآمد

مطالب اخیر