مطالب مرتبط:

سیلاب ها درولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان باعث خسارات مالی شد

مطالب اخیر