مطالب مرتبط:

سید حسین عالمی بلخی: افغانستان خواهان تمدید کارت اقامت مهاجران افغان میباشد

مطالب اخیر