اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

پیوستن یک گروه ده نفری از مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح

به گزارش افغان خبر، این افراد در ولسوالی چشت شریف هرات همراه با سلاح های دست داشته شان به پروسه صلح پیوستند.

مشاهده در منبع اصلی