مطالب مرتبط:

راه اندازی عملیات تازه به منظور باز پسگیری ولسوالی ناوه ولایت هلمند

مطالب اخیر