اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 میزان , 1396

وضعیت زون شرق بصورت مجازی بررسی شد!

به گزارش افغان خبر، لوی درستیز قوای مسلح و معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله، طی یک ویدیوکنفرانس با مسئولین اداری و نظامی زون شرق، وضعیت امنیتی ، آماده گی…

مشاهده در منبع اصلی