اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

برای آگاهی دهی جوانان از توبرکلوز سمیناربرگزارشد

به گزارش افغان خبر،
چاریکار25 سرطان باختر
سمینار آگاهی دهی جوانان پیرامون مرض توبرکلوزاز سوی مدیریت عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان راه اندازی گردید. به گزارش خبر نگار آژانس باختر : این سمینار توسط ریاست ملی کنترول توبرکلوز وزارت صحت عامه به همکاری ریاست صحت عامه پروان تدویر یافت که در آن حدود (100) تن از جوانان اعم از دختر و پسر اشتراک ورزیده بودند.
دراین سمیناراعراض و علایم مرض توبرکلوز، وقایه و تداوی ، چگونگی مصاب شدن انسان ها به این مرض مزمن و سایر معلومات پیرامون مرض توبرکلوزیا سل بیان شد.
در آغازکاراین سمینار نخست حکیم باوری مدیرعمومی امورجوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ درباره  هدف تدویر سمینار متذکره توضیحات ارائه نموده با  ابراز قدردانی از مسئولان اداره صحت عامه پروان و ریاست ملی کنترول توبرکلوز ، از جوانان خواست تا محتویات و داشته های سمینار را فرا بگیرند  و جهت آگاهی سایر هموطنان خویش مکلفیت خویش را در قبال مردم و جامعه اداء نمایند، تا باشد جامعه عاری از مرض داشته باشیم .
وی ازایجاد برنامه شورای جوانان خلاق که از سوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور راه اندازی گردیده است به جوانان توضیحات ارائه نمود و ابراز امید واری نمود تا به زودی ممکن (۳) تن از جوانان خلاق این ولایت به شورای متذکره معرفی شوند.
بعدا کار عملی سمینار توسط داکتر عبدالغفور شمال و داکتر لایق الرحمن رحمانی ترینران ریاست ملی کنترول توبرکلوز آغاز گردیدکه مورد توجه جوانان قرار گرفت.
توبرکلوز یک مرض ساری مزمن پیشرفته بودهو شش ها را مورد حمله قرار میدهد ، که با  سرفه آغاز و سبب بی اشتهائی و کم شدن وزن مریض میشود، که سالانه از اثر این مرض درجهان  ۱.۷ میلون نفر میمیرند همچنان ۹ میلون انسان در سرتاسر جهان به آن مصاب میگردند. همچنان طبق یک تحقیق که از سوی نهاد های بین المللی صورت گرفته است ، طی (۱۰۰) سال اخیر ۲۰۰ میلون انسان از اثر این مرض جان خود را از دست داده اند که در سال ۲۰۱۶ در سرتاسر جهان ۱.۸ میلون انسان به هلاکت رسیده است  که ۱۲۰۰۰تن آن در  افغانستان جان دادند.
# شعیب

مشاهده در منبع اصلی