اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 میزان , 1396

سرپرست وزارت دفاع ملی با قوماندان اسبق سستیکا دیدارکرد

به گزارش افغان خبر، روزگذشته تورنجنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی با تورنجنرال ریچارد کایزر قوماندان اسبق سستیکا (که دوره ماموریتش در افغانستان تکمیل شده) دیدارو گفتگو کرد.

مشاهده در منبع اصلی