اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 حمل , 1397

بازارولسوالی ناوه هلمند توسط نظامیان تصرف شد و پیشروی همچنان ادامه دارد

به گزارش افغان خبر،
شهرلشکرگاه 25 سرطان باختر
درحالیکه بازارولسوالی ناوه هلمند درتصرف نیروهای نظامی کشور درآمد ، مقامات نظامی ازادامه پیشروی نظامیان دراین ولسوالی سخن می گویند.
نظامیان با گذشت دوهفته ازعملیات نظامی شان ناوقت روزگذشته درنهایت موفق شدند تا بازارولسوالی ناوه را ازاداره طالبان مسلح خارج سازند.
ولسوالی ناوه حدود یک سال پیش به تصرف گروه طالبان در آمده بود.
احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای کوماندو به آژانس باخترگفت که نیروهای کوماندو درکنار ده ها نظامی بومی همچنان به پیشروی شان برای تصرف تمامی بخش های ناوه ازطالبان ادامه می دهند.
اوگفت بازارولسوالی ناوه و ده ها روستای اطراف آن ازسوی نظامیان پاکسازی شده و همچنان این نظامیان خانه به خانه به عملیات پاکسازی شان ادامه می دهند.
سخنگوی نیروهای کوماندو گفت که دراین عملیات نظامی ده ها عضو گروه طالبان به شمول چندین جنگجوی خارجی این گروه کشته شده اند.
اوازتلفات احتمالی نظامیان دراین نبرد ها چیزی نگفت.
با این حال سخنگوی والی هلمند می گوید طالبان برخی از ساحات ولسوالی ناوه را ماین گذاری کرده اند و این پیشروی نظامیان را اندکی کند ساخته است.
عمرځواک گفت که نظامیان درهرگام به جلو، ماین های کارگذاری شده ازسوی طالبان را پاکسازی می کنند تا راه برای بازگشت روستا نشینان به خانه های شان فراهم شود.
اوگفت که این عملیات نظامی تا پاکسازی کامل ناوه ازوجود طالبان ادامه خواهد داشت.
طالبان درجریان یک سال که ولسوالی ناوه را به دست داشتند ، مراکز بزرگ جلب و جذب و آموزش حمله های هراس افگنی ونیز فابریکه های ماین وبمب سازی ساخته بودند ؛ ساز و برگ های نظامی ای که همه درحمله های هوایی و زمینی نظامیان افغان وخارجی درجریان این عملیات نظامی نابود شد.ختم/ابوی

(Visited 13 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی