اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

ادامه پیکار آگهی دهی از اضرار مواد مخدر در هرات

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 25 سرطان باختر
دومین روز پیکار آگاهی دهی از اضرار مواد مخدردرولایت هرات راه اندازی گردید.
این پیکار جهت آگاهی دهی از اضرار کشت ،تولید ،قاچاق واستعمال مواد مخدر درولایت هرات عملی میگردد.
مسوولان این اداره میگویند:آگاهی دهی در چندین بخش از طریق موتر های سیار درتمام نقاط مزدحم شهر، وساحات ولسوالی گذره ،عموم مساجد، درمیدانهای ورزشی وساحات تفریحی بخشی ازین برنامه است .
آگاهی دهی درروزجمعه با هماهنگی آمریت ورزشی وفدراسیون کُشتی محلی در دشت خواجه عبدالله انصاری به اشتراک دوهزار تماشاچی  نیزپیش بینی شده است. در این برنامه ضمن سخنرانی ها برای تعدادی از ورزشکاران جوایز ولوح سپاس  از سوی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر اهداو اوراق تبلیغاتی پخش شد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی