اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 10 حمل , 1397

معلمان غور خواهان نمرات رهایشی شدند

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر ۲۵ سرطان
شماری از معلمان در غور خواهان توزیع نمرات شهرک معلمان آن ولایت شدند.
آنان از حکومت خواستند تا فرمان رئیس جمهور را که چند سال قبل در رابطه به توزیع نمرات رهایشی برای معلمان صادر شده بود عملی نمائید.
به گزارش آژانس باختر سه سال پیش اداره محلی غور وشاروالی این ولايت ساحه یی از غرب شهر فیروز کوه  را برای شهرک معلمان تثبیت وخط اندازی نمود،اما این اقدام اداره محلی غور با واکنش چند تن که ادعای مالکیت این ساحه داشتند مواجه شد.
از سوی دیگر اداره محلی غور ميگوید که این ساحه مربوط به دولت است وبرای معلمان توزیع خواهد شد.
ولی از آن زمان ديگر هيچ اقدامی برای عملی شدن فرمان رئیس جمهور بر توزیع شهرک معلمان صورت نگرفته است.
به گفته معلمان در غور، در صورتی که دولت برای توزیع نمرات شهرک یاد شده اقدام عملی وجدی روی دست نگیرد،آنان دست به اعتصاب خواهند زد.
اما خلیل احمد مبارز سرپرست ریاست معارف غور گفت، برخی از زورمندان ميخواهند تا مانع توزیع این ساحه برای معلمان شوند.
به گفته وی، آنان به تازه گی اقدام به خط اندازی این شهرک نمودند،اما این زورمندان از کار آنان ممانعت نمودند.
به این حال غلام ناصر حاذق والي ولایت غور میگوید آنان متعهد استند که توزیع نمرات رهایشی شهرک معلمان غور به زودی برای معلمان بی سر پناه آغاز میشود.
به گفته وی ساحه که قرار است شهرک معلمان در آن ساخته شود مربوط به دولت است وهیچ نوعه اسناد وشواهد مبنی بر مالکیت این ساحه برای کدام شخص ديګر وجود ندارد.# خالقیار

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی