مطالب مرتبط:

درگيری شديد بين نيروهای امنيتی و مخالفان مسلح در ولسوالی ارگو ادامه دارد

مطالب اخیر