اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 9 حمل , 1397

سپنتا: پاکستان در پی تبدیل کردن افغانستان به مستعمرۀ خودش است

به گزارش افغان خبر،
وزیر پیشین امور خارجه و مشاور رییس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید حکومت وحدت ملی در یک مسیر انحرافی در حرکت است.
رنگین دادفر سپنتا عضو رهبری حرکت سیاسی زیر نام محور مردم افغانستان، روز یک‌شنبه(۲۵ سرطان) در جریان اعلام این جریان جدید گفت که آن‌چه در گذشته به عنوان کمبود و اشتباه بروز کرد در حکومت وحدت ملی به یک نظام انحرافی ارتقا یافت، تا جایی که امروز با سیتمی استوار بر دروغ سازمان‌دهی‌شده، جعل، تذویر و فریب مردم افغانستان رو به رو هستیم.
آقای سپنتا از آدرس محور مردم گفت که محول‌کردن تصمیم‌گیری‌هی سیاسی به کشورهای خارجی نخستین انحراف حکومت از هویت ملی بود و اعتماد به استخبارات پاکستان که دستان مداخله‌گر در امور ما می‌باشد، موجب شد تا حساسیت‌ها در برابر این سازمان در سطح رهبری دست‌گاه‌های امنیتی کاهش یابد.
او گفت که پاکستان امروز عملا از یک‌سو می‌خواهد خط دیورند را تحمیل کند و از جانب دیگر با پیش‌روی در این طرف دیورند کماکان در پی تبدیل‌کردن افغانستان به مستعمرۀ خویش است. او گفت حکومت وحدت ملی در راس آن رییس جمهور افغانستان که در داخل کشور به گونۀ سیستماتیک به سرکوب روی آورده در برابر اقدامات علیه منافع ملی افغانستان هیچ واکنشی غیر سکوت نشان نمی‌دهد. به گفتۀ سپنتا پاکستان توانسته در بخش‌هایی از شرق افغانستان حضور نیرومندش را گسترش دهد.
مشاور امور خارجی رییس جمهور پیشین هم‌چنان از سرکوب جنبش‌های مدنی چون حملۀ انتحاری بالای جنبش روشنایی در سال گذشته و سرکوب جنبش رستاخیز تغییر در سال جاری یاد کرده گفت که چنین خیره‌سری‌ها در تاریخ افغانستان بی‌نظیر است. سپنتا خاطرنشان ساخت که کارنامۀ حکومت وحدت ملی در سرکوب جنبش‌های مدنی سیاه‌ترین کارنامه در تاریخ افغانستان و حتا سیاه‌تر از دوران امیر عبدالرحمان خان است.
این عضو رهبری محور مردم هم‌چنان از سیاست خارجی حکومت وحدت ملی نیز به شدت انتقاد کرده آن را اشتباه خواند.
وزیر پیشین امور خارجۀ افغانستان گفت که روی‌کرد خطرناک و اشتباه‌آمیز حکومت وحدت ملی موجب شد تا روابط ما با دوستان استراتیژیک و سنتی افغانستان هم‌چون هند و چین آسیب ببیند و دامن‌زدن به حضور حقیقی و خیالی داعش در افغانستان موجب گردید تا روابط ما با روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز صدمه ببیند؛ تا جایی که امروز روسیه که از مخالفان سرسخت طالبان بود به هم‌کار طالبان و پاکستان تبدیل گردیده‌است.
این مقام پیشین حکومت و عضو محور مردم گفت که برای من مایۀ تاسف است که افغانستان یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های جادۀ ابریشم بود اما در ماه می امسال در کنفرانس سران کشورهای جهان در رابطه به جادۀ ابریشم در چین حتا رهبران کشورهای افریقایی و کشورهای امریکای لاتین دعوت شدند اما از افغانستان نشد و این یعنی ما پشتی‌بانی جهان و هم‌سایه‌های خود را از دست داده‌ایم.

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی