مطالب مرتبط:

کریمی: در کندز ۱۲ تن از مخالفان مسلح حکومت کشته شدند

مطالب اخیر