اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 22 حمل , 1397

تخصیص معاش ها در شهرداری کابل

به گزارش افغان خبر،

• معاش ماه وار عبدالله حبیب زی شهردار کابل 304000 افغانی
• معاش معین های شهرداری کابل 284000 افغانی افعانی
• معاش روسای شهرداری کابل 260000 افغانی
• معاش معین روسای شهرداری کابل 250000 افغانی
• معاش مشاورین شهرداری کابل 160000 هزار افغانی
• معاش مشاور روسای شهرداری کابل 150000 افغانی
و اما!
• معاش کارگران تنظیف و سرسبزی شهرداری کابل 5000 افغانی

فکرت

(Visited 15 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی