اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

تشکیل هیات بررسی بمبارد مکتب قندوز

به گزارش افغان خبر،

نیروهای حمایت قاطع مکتب خواجه مشهد را در نزدیکی دفتر والی قندوز بمباران کردند و هیاتی از سوی وزارت دفاع ملی برای بررسی بمباران مکتب مرکز قندوز گماشته شده است.

محفوظ الله اکبری، سخنگوی زون 808 اسپین زر، درخصوص بمباران مکتب خواجه مشهد در مرکز قندوز می گوید که حمله هوایی از سوی نیروهای حمایت قاطع به هدف مکتب خواجه غلتان که در ساحه عملیات و خارج از شهر موقعیت دارد، راه اندازی شده است اما بنابر گزارش موقعیت غلط، مکتب خواجه مشهد، در مرکز شهر قندوز هدف قرار گرفته شده است.

این رویداد یک زخمی داشته است و خسارات جدی به مکتب و زیرساخت های آن وارد شده است.
سال گذشته نیز بیمارستان پزشکان بدون مرز مورد حمله هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفت که بعدها نیروهای خارجی آن را حمله اشتباهی گفتند و از آن پوزش خواستند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی