مطالب مرتبط:

مهمند: هزاران تن میوه از کندهار به بازارهای جهانی صادر می‌شود

مطالب اخیر