اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 17 حمل , 1397

ایجاد دروازه امنیتی در جاده وزیر اکبر خان

به گزارش افغان خبر،

حکومت درصدد ساختن دروازه امنیتی در چهارراه وزیر اکبرخان کابل است.

به نقل از آریانا نیوز، حکومت موانع تازه ای را در چهارراه وزیر اکبر خان گذاشته و به گفته نظامیان قرار است دروازه امنیتی در این جاده ساخته شود.

حکومت درباره گذاشتن موانع جدید در جاده وزیر اکبر خان چیزی نمی گوید اما ازدحادم و ترافیک بعد از گذاشته شدن این موانع انتقاد تند مردم را بدنبال داشته است. رییس ناحیه دوم شهر کابل گفته است که 32 نقطه برای برداشتن موانع کانتینری شناسایی شده است.

به گفته شهرداری کابل تا چهار ماه پیش رو، موانع کانتینری از مقابل خانه هیچ مقام دولتی، چهره های سیاسی و نهادها کاملا برداشته خواهد شد، اما شهردای هنوز دستور ندارد تا موانع مقابل نهاد های دولتی و مکان های دیپلمات نشین را بردارد هرچند که قرار است شهرداری موانع برخی نهادهای دولتی را که با تهدید روبرو نیستند را بردارد.

روند برداشتن موانع کانتینری از سطح شهر کابل که هفته گذشته متوقف شده بود، دوباره آغاز شده است و این در حالی است که بسیاری از این دیوارها در مقابل ساختمان شورای ملی، منازل گلبدین حکمتیار، حامد کرزی و چندین مقام پیشین و کنونی حکومت و بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی برداشته نشده است.

کد (26)

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی