اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

هم اکنون: نبرد میان طالبان و نیروهای امنیتی (عکس)

به گزارش افغان خبر،

هم اکنون جنگ در کیله گی جریان دارد.

همین اکنون در جاده شاهراه کابل پلخمری در منطقه کیله گی مقابل زندان در نزدیکی پاسگاه امنیتی طالبان یک تانکر تیل را مورد هدف قرار داده به آتش کشیده و جنگ هم جریان دارد.

طالبان از روستای ناصری های کیله گی که در زمان حامد کرزی جابجاسازی قومی شده بودند، جاده شاهراه را مورد حمله قرار داده و جنگ جریان دارد.

در مقابل نیروهای امنیتی با تانک های هاموی، هاوان و توپ طالبان را مورد حمله قرار داده و جاده شاهراه بسته شده است و همین اکنون روستاهای بیشتر کیله گی در حمایت از طالبان وارد جنگ گردیده اند و مسافرین در میان جنگ گیر مانده اند.

قابل ذکر است که بزرگترین مرکز ارتش در ولایت بغلان در همین منطقه قرار دارد.سمرقندی

مشاهده در منبع اصلی