اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

کشور ما نیازمند تغییرات بنیادین است

به گزارش افغان خبر،

افغانستان نیازمند تغییرات بنیادین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

ذهنیت تفوق طلبی که در تمام سطوح میان همه اقوام و گروه های اجتماعی و در تمام محل و مناطق کشور وجود دارد سرانجام نتیجه آن ادامه ظلم و بی عدالتی با رنگ، چهره و اشکال متفاوت در ظاهر بوده و است، باید درهم شکسته شود و فکر تازه از زندگی عادلانه تولید گردد تا راه توسعه و ثبات در تمام زمینه های زندگی شهروندان میهن عزیز ما میسر گردد چون با این افکار فعلی عمومی که گاهگاهی موج ایجاد و شماری موج سوار می شوند هرگز به جایی نمی رسیم و انگیزه شهروند مسوول بودن ایجاد نمی گردد و شهروند مسوول نمی تواند حافظ منافع کسانی باشد که از راه نامشروع قدرت و پول بدست آورده و برایش ذهنیت کاذب تفوق طلبی ایجاد گردیده.

سمرقندی

مشاهده در منبع اصلی