اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

فی انس طلا1231 دالر عرضه میگردد

به گزارش افغان خبر،
کابل 25 سرطان باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1231 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 25 سرطان به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی