اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

دهقانان ولایت کندز از نبود بازار برای خربوزه و تربوز شاکی اند

به گزارش افغان خبر،
کندز 25 سرطان باختر
خربوزه و تربوز ولایت کندز عر سال به سایر ولایت های کشور و حتی به بیرون از کشور صادر می شد، ولی امسال پالیزداران این ولایت از نبود بازار فروش در داخل و خارج کشور شکایت دارند.
عبدالحمید یکی از دهقانان در ولسوالی چهاردره این ولایت در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت : " امسال هشتاد جریب زمین را سه دهقان خربوزه و تربوز کشت نموده بودیم که حاصل آن هم خوب بود، فراوان است، اما فروش بازار ندارد و به قیمت ناچیز آنرا به فروش میرسانیم."
همچنان سید اکرم، دهقان دیگری نیز در بازار خربوزه فروشی کندز گفت که نسبت به سال گذشته امسال دهقانان خربوزه زیان های زیادی متقبل شدند.
وی افزود که سال گذشته یک موتر داتسن خربوزه را به پانزده الی هفده هزار افغانی به فروش میرسانید، ولی امسال همان خربوزه را به دونیم هزار افغانی به فروش میرساند.
وی علاوه کرد که هر دهقان خربوزه کار سال گذشته از فی جریب زمین حاصل خربوزه تا یک صد هزار افغانی و بیشتر از آن حاصل می گرفت، اما امسال به همان پیمانه زمین بیست هزار افغانی هم پوره نخواهد کرد.
همچنان عبدالمالک یک تن از تاجران خربوزه در شهر کندز گفت که همه ساله تاجران زیادی جهت صادر نمودن خربوزه کندز به این ولایت می آمدند و آنرا به مرکز کشور و سایر ولایت ها و به کشور های خارجی صادر می نمودند، ولی امسال نسبت مشکلات امنیتی در مسیر شاهراه ها، کمتر تاجران به این ولایت می آیند. وی افزود که اگر دولت به این مشکل رسیدگی ننمایند، دهقانان این ولایت سخت آسیب پذیر خواهند شد.
عبدالرحیم یک تن از فروشندگان بازار خربوزه کندز گفت که نبود سردخانه بزرگ و عدم همکاری دولت در مورد صادر نمودن، این میوه مشهور این ولایت سبب شده است تا خربوزه در بازار پوسیده شود.
وی افزود که خربوزه میوه خیلی نازک است، بعداز چیدن از بوته از یک الی دو روز با توجه به گرمی هوای کندز، نگهداری نمی شود.
وی علاوه کرد: "اگر در اینجا سردخانه بزرگ میداشتیم، تا یک مدت زیادی خربوزه و تربوز را نگه داری می کردیم و هر زمانی که تقاضا بیشتر میشد، آنرا به بازار عرضه می نمودیم."
عبدالبصیر فقیری آمر امور زراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز گفت که امسال بیشتر دهقانان به کشت خربوزه روی آورده اند که افزونی حاصلات هم سبب شده تا بیشتر از نیاز بازار، عرضه گردد.
وی علاوه کرد که خربوزه و تربوز طور وافر به ولایت های کشور صادر می گردد، ولی در مورد اینکه به کشورهای خارج صادر می گردد گفت که دولت در زمینه تلاش دارد تا زمینه صادر شدن این میوه مهم کشور را به بیرون فراهم سازد.
فقیری همچنان گفت که یک سردخانه خصوصی تهیه شده و ظرفیت نگه داری پنجصد تُن میوه را دارا میباشد، اما وزارت زراعت پلان دارد که سردخانه های بیشتری با ظرفیت بزرگی در این ولایت احداث نماید.
در ولایت کندز خربوزه و تربوز  در زمین های آبی و للمی کشت می شود، خربوزه های مشهور آن عبارت از عسقلانی، جیم تور، زرمتین، لوبلایی، ترکمنی، ارکانی، قندک ده ویران و غیره می باشد.  احمد نعیم (دوستی)

(Visited 57 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی