اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

جنگل های پسته سمنگان مورد هجوم قرار گرفت

به گزارش افغان خبر،
ایبک 25 سرطان باختر
هزاران تن به جنگل های پسته در ولایت سمنگان شب گذشته هجوم بردند.
با این اقدام که قبل از فرا رسیدن زمان جمع آوری پسته، صورت گرفته است، به این معنا است که رسم شول زیر پا شده است، شول به وقت معین جمع آوری پسته اطلاق میشود.
محمد آصف قاسمی مدیر جنگلات اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان به آژانس باختر گفت که آنان مطابق معیار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر داشتند در دهم اسد سال روان تاریخ جمع آوری پسته را اعلان نمایند تا از یکسو پسته خوب پخته شود و از سوی دیگر مردم به طور منظم و عادلانه داخل جنگل شوند و محصولات پسته را جمع آوری کنند، اما مردم به جنگل های پسته مرکز و ولسوالی ها یورش بردند که این عمل باشندگان تخلف آشکار میباشد.
قاسمی افزود که بنابر هدایت وزارت زراعت و فیصله هیئت رهبری ولایت، محصولات جنگلات پسته این ولایت از ماه روان توسط یک عدۀ محافظان شوراهای قومی که از طریق ریاست زراعت تعیین گردیده بود، نگهداری میشد،  اما از یک هفته بدینسو حدود ده هزار تن از شهروندان در اطراف جنگلات گرد آمدند و منتظر داخل شدن به جنگلات بودند که بالاخره با استفاده از موقع به داخل جنگلات سرازیر شدند و محافظان نتوانستند جلو مردم را بگیرند.
قاسمی علاوه کرد که درختان پسته سرمایه ملی میباشد و جنگلات ملکیت دولت است که مردم میتوانند در وقت شول محصولات آن را جمع آوری کنند و از عواید آن امرار معیشت نمایند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی