مطالب مرتبط:

پاکستان یک‌هزار پوسته امنیتی در برابر تنها دو صد پوسته مرزی افغانستان ایجاد کرده است

مطالب اخیر