مطالب مرتبط:

نزدیک به ۸۰ داعشی و طالب طی۲۴ ساعت گذشته در کشور کشته شده اند

مطالب اخیر