مطالب مرتبط:

کرزی: حملۀ هوایی بالای مکتب ها و خانه ها قربانی گرفتن از مردم به بهانۀ مبارزه با تروریزم است

مطالب اخیر