اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

کاهش پنجاه درصدی حاصلات تربوز و خربوزه در ولایت هلمند

به گزارش افغان خبر،

مسوولان رياست زراعت هلمند مى گويند که حاصلات تربوز و خربوزه در اين ولايت، به علت نا امنى هاى سال جارى پنجاه درصد کاهش يافته است.
رفيع الله قلم مدير برنامه هاى و پلان رياست زراعت هلمند گفت: “زارعين فکر مى کرده اند که حاصلات شان به علت نا امنى ها تا باران نخواهد رسيد، شمارى از زارعين بيجا شده بوده اند؛ چرا که براکثريت زمين ها خربوزه و تربوز کشت نشده است.”
مدير برنامه هاى و پلان رياست زراعت هلمند افزود که سال گذشته در هلمند ٩ هزار و ٨ صد هکتار زمين پاليز شده بود؛ اما امسال به علت نا امنى ها، به چهارصدهزار هکتار پايين شده است.
محمد ولى يکى از زارعين شهر لشکرگاه به آژانس پژواک گفت که نسبت به قبل، پاليزهاى کم کشت کرده؛ اما کشت هاى خربوزه و تربوز حاصلات خوب داده است.
ولی گفت که اين بار پاليزها آفت  نداشت؛ اما قيمت ها پايين است و مجبور است که آن را به علت گرمى شديد، به قيمت پايين بفروشد؛ چرا که امکانات نگهدارى آن را ندارد.
قابل ذکر است که در خواست ايجاد مارکيت به هزينۀ ٧ صدهزار دالر و ايجاد سردخانه به هزینه ٥٠٠ هزار دالر امريکايى را به مرکز فرستاده و در آنجا نيز با وى تعهد سپرده شده، که اين کار در آينده انجام خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی