اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 میزان , 1396

آمر پیشین یک حوزه به ۱۱ سال حبس محکوم شد

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی