مطالب مرتبط:

ترکیه خواستار مسئولیت گرفتن مکاتب افغان-ترک در افغانستان شد

مطالب اخیر