اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 15 حمل , 1397

فراموشی سیاست، بنیاد اصلاحات در سکتور امنیتی

به گزارش افغان خبر، مدتي است که اصلاحات نسبتا جدي در نهادهاي امنيتي کشور شروع شده است. تا کنون چهره هاي متفاوتي نسبت به چهره هاي تکراري و آشناي قديمي در پست هاي بلند امنيتي گماشته شده اند و چهره هاي زيادي نيز از وظايف شان کنار گذاشته شده اند و يا در موقعيت…

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی