مطالب مرتبط:

معاون رئیس‌جمهوری افغانستان: خصومت‌ها‌ کشور را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده

مطالب اخیر