اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 حوت , 1396

کار 9 پروژه انکشافی در ولایت لغمان آغاز شد

به گزارش افغان خبر،
لغمان ۲۴  سرطان باختر
کار9 پروژه انکشافی به هزینه بیش از چهل هفت میلیون افغانی به همکاری  موسسه هبیتات امروز در ولایت  لغمان آغاز  شد.
عبدالجبار نعیمی والی لغمان به خبر نگارآژانس باخترگفت که موسسه هبیتات بیش ازچهل وهفت میلیون افغانی را در۹ پروژه شورای های انکشافی  به مصرف می رساند.
به گفته نعیمی ایجاد تفریگاه تر میم سرک،  پل  وپلچک ها ، ساخت  پیاده  رو ها  و نصب گل  دان  ها به  خاطر سرسبزی  شهر شامل این پروژه ها می باشد.
وی افزود،  با تحقق این  پروژه  ها  زمینه کار برای ۴۱  تن مهیا کردیده است.
در افتتاح کاراین  پروژه ها حاجی عبدالعزیز معاون شورای ولایتی ، انجینر نظیف  الله  الکوزی  شاروال  لغمان و تعدای  زیادی  رییس  ها و مسوولان   شورای   انکشافی   اشتراک  داشتند.   مومنه  احمد  یار

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی