مطالب مرتبط:

در اثر یک تیر اندازی در کابل دو تن کشته شدند

مطالب اخیر