مطالب مرتبط:

پنتاگون: رهبر شاخۀ افغانستان گروه داعش در ولایت کنر کشته شد

مطالب اخیر