مطالب مرتبط:

حمله هوایی در کندز بخشی از ساختمان یک مکتب را تخریب کرد

مطالب اخیر